Program

Pondelok, 1.7.2019

10:10 Príchod autobusu zo Spišskej Novej Vsi, následne ubytovanie sa, zapájanie hardvéru.
12:00-12:30 obed
13:00-13:15 Zahájenie Letnej školy sieťovania (Peter Gurský)
13:15-14:45 Inštalácia OS Debian (Tomáš Bajtoš)
Správna inštalácia a rozdelenie diskového priestoru sú základným predpokladom pre spoľahlivo fungujúci server.
14:45-18:30 Webový server Apache a skriptovací stroj PHP (Tomáš Bajtoš)
Dvadsiateprvé storočie môžeme právom nazývať érou WEB-u, čo je obrovským prekvapením aj pre človeka Tima Berners-Leea, ktorý ako prvý prišiel s myšlienkou WEB-u, a ktorý počas pôsobenia v CERN-e navrhol, ako jazyk HTML, tak aj protokol HTTP. Prednáška sa bude zaoberať inštaláciou a konfiguráciou najrozšírenejšieho webového servera s názvom „Apache“, prostredníctvom, ktorého je možné zdieľať interaktívny obsah v počítačovej sieti vôbec. V prednáške sa budeme venovať aj inštalácii databázy a skriptovaciemu stroju PHP, resp. jeho inštalácii a konfigurácii, pričom si zvlášť objasníme konfiguračné parametre, ktoré majú dopad na bezpečnosť celého webového systému.
18:30-19:00 večera
po 19:00 – inštalácia hier (preferované sú sieťové), kto čo donesie- alternatívne opekačka či iný voľný program

Utorok, 2.7.2019

7:45 raňajky
8:30-10:00 Firewall (Peter Gurský)
Základným ochranným prvkom každého počítača aj routra je dobrý firewall. Ukážeme si však nie len jeho ochranné funkcie, ale aj spôsoby modifikácie vybraných paketov a kedy to má zmysel.
10:00-12:00 VLAN a routing (Samo Kupka)
Spojová vrstva predstavuje z pohľadu lokálnej počítačovej siete nosnú vrstvu ISO OSI modelu. V rámci prednášky sa budeme venovať sieťovým switchom (prepínačom). Ukážeme si, ako sa s nimi pracuje a ako urobiť základné nastavenia. Keďže v súčasnej dobe inštalácia každého kábla stojí nejaké financie, čas a zvyšuje fyzickú zložitosť celého zapojenia, tiež si ukážeme spôsob, ako navrhovať aj pomerne zložité a bezpečné siete bez toho, aby sme sa strácali a spleti káblov. Na tento účel použijeme VLANy, s ktorými sa stretnú sieťoví administrátori v malej, či veľkej počítačovej sieti. Ukážeme si aj to, ako z obyčajného počítača vytvoriť router a ako na ňom realizovať NAT.
12:00-13:00 obed
13:30-15:00 VLAN a routing (Samo Kupka)
Pokračovanie doobedňajšieho bloku.
15:00-18:30 Sociálne siete inak (Peter Gurský)
Úletový workshop:Sú naši informatici schopní efektívne komunikovať? Exkurz do komunikačných schopností nielen informatikov. Zamyslenie sa nad efektívnymi i neúčinnými komunikačnými schopnosťami, metódami spolupráce a vedenia tímu. Aké sú možnosti motivácie? Existuje správna forma komunikácie so žiakmi či študentmi? Kedy a ako si otvoriť ústa?
18:30-19:00 večera

Streda, 3.7.2019

7:45 raňajky
8:30-12:30 Docker (Peter Pisarčík)
Docker je otvorený nástroj pre tvorbu oddelených prostredí, tzv. kontajnerov. Kontajner je oddelené prostredie, ktoré obsahuje všetky potrebné programové súčasti pre beh špecializovaných aplikácií. Docker súčasne ponúka sadu príkazov, ktorými je možné nielen kontajner vytvoriť a spustiť, ale ponúka aj nástroje na vytvorenie softvérovej zostavy, nástroje na správu siete, diskových oddielov, ba dokonca aj nástroje na vytvorenie cloudu z jednotlivých kontajnerov.
12:30-13:00 obed
13:20-19:00 Dobrovoľný výlet na Tomášovský výhľad, krátka návšteva Sp. Novej Vsi- alternatívne kvasenie pri sieťových hrách, či zábava podľa vlastného uváženia.
Doprava na výlet – ak bude dosť áut, pôjdeme autami, inak:
tam:
Danišovce – Spišská Nová Ves 13:20-13:35 (autobus)
Spišská Nová Ves – Spišské Tomášovce 13:56 – 14:02 (vlak)
späť:
Čingov – Spišská Nová Ves 16:35-16:45 (autobus)
zmrzlina v centre Špišskej Novej Vsi
Spišská Nová Ves – Danišovce 18:35 – 18:45 (autobus)
19:00 večera

Štvrtok, 4.7.2019

7:45-8:15 raňajky
8:30-12:30 OpenWRT (Samo Kupka)
Máte doma WiFi router? A využívate naozaj celý jeho potenciál? Čo tak si nahrať na router Linux a vyťažiť z neho maximum. Ak máte záujem nainštalovať si vlastný router, tak si ho so sebou prineste. Kompatibilné routre najdete tu: https://openwrt.org/toh/start. Výber môžete konzultovať na bwpow@ideaz.sk.
12:30-13:00 obed
13:30-18:30 Útoky v počítačovej sieti (Peter Pisarčík)
Otázka bezpečnosti je skloňovaná mnohokrát v rôznorodých situáciách ľudského života. Človek uvedomujúci si svoju bytostnú integritu sa prirodzene zaujíma o skutočnosti, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom narušiť jeho prirodzený životný priestor. A z tohto záujmu samozrejme nie je možné vyňať ani kybernetickú bezpečnosť. Prednáška sa preto zameria na najčastejšie spôsoby možných sieťových útokov, pričom pojme aj oblasť exploitácie, ako na lokálnej, tak aj na vzdialenej úrovni. Pri jednotlivých typoch útokov sa pozrieme na náročnosť prevedenia, šírku získaných privilégií, ale aj na celkovú efektívnosť zvolenej techniky.
18:30 grilovačka

Piatok, 5.7.2019

7:45 raňajky
8:30-12:30 OwnCloud/NextCloud (Tomáš Bajtoš)
Aj vy máte doma kolekciu multimediálnych súborov a radi by ste sa k nim niekedy dostali aj na diaľku? Čo tak si na to vytvoriť vlastný Cloud?
12:30-13:30 obed (následne balíme a hajde domov)