Intro

10. ročník letnej školy sa koná 3.7.2017 – 7.7.2017 (pondelok obed – piatok obed).

 • Letnej školy sa môžu zúčastniť študenti PF UPJŠ, ktorí už absolvovali predmety Používateľské prostredia operačných systémov (POS) a Počítačová sieť Internet (PSIN), teda štandardne absolventi druhého ročníka bakalárskeho stupňa Ib, IXb alebo XIb a prvého ročníka AIb, AIbe. Kapacita je maximálne 20 študentov.
 • Vďaka podpore Slovenskej spoločnosti pre umelú inteligenciu a Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, bude účasť všetkých študentov hradená – teda ubytovanie a plná penzia, ale iba v prípade účasti na celej Letnej škole.
 • V registrácii sú uprednostňovaní v poradí:
  1. študenti medziodborových kombinácií a učiteľských kombinácií, čo idú prvýkrát (10 rezervovaných miest do 10.6.2017)
  2. študenti jednoodboroví, čo idú prvýkrát
  3. študenti, ktorí sa už letnej školy zúčastnili
  4. v rámci každej kategórie tí, ktorí sa prihlásili skôr
 • Novoprihlásení jednoodboroví študenti nad 10. miestom sú do 10.6.2017 hádzaní medzi náhradníkov. Ak nebude dosť medziodborových, budú voľné miesta dňa 11.6.2017 doplnené náhradníkmi z radov jednoodborových študentov.
 • Zúčastniť sa môžu aj tí, ktorí boli na minulých ročníkoch LŠS, ale iba v prípade, že budú ešte voľné miesta po prihlásení všetkých tých, ktorí na minulých LŠS neboli.