Intro

9. ročník letnej školy sa koná 6.7.2015 – 10.7.2015 (pondelok obed – piatok obed).

 • Letnej školy sa môžu zúčastniť študenti PF UPJŠ, ktorí už absolvovali predmety Operačné systémy (OSY) a Počítačová sieť Internet (PSIN), teda štandardne absolventi druhého ročníka bakalárskeho stupňa Ib, AIb, AIbe, IXb alebo XIb. Kapacita je maximálne 20 študentov.
 • Vďaka partnerovi, Nadácii ESET, bude účasť všetkých študentov hradená z príspevku tejto nadácie – teda ubytovanie a plná penzia, ale iba v prípade účasti na celej Letnej škole.
 • V registrácii sú uprednostňovaní v poradí:
  1. študenti medziodborových kombinácií a učiteľských kombinácií, čo idú prvýkrát (10 rezervovaných miest)
  2. študenti jednoodboroví, čo idú prvýkrát
  3. študenti, ktorí sa už letnej školy zúčastnili
  4. v rámci každej kategórie tí, ktorí sa prihlásili skôr
 • Novoprihlásení jednoodboroví nad 10. miestom sú do ukončenia registrácie hádzaní medzi náhradníkov. Ak nebude dosť medziodborových, budú voľné miesta po skončení registrácie doplnené náhradníkmi z radov odborníkov.
 • Zúčastniť sa môžu aj tí, ktorí boli na minulých ročníkoch LŠS, ale iba v prípade, že budú ešte voľné miesta po prihlásení všetkých tých, ktorí na minulých LŠS neboli.

Komentáre sú uzavreté.