Program

Pondelok, 3.7.2017

10:10 Príchod autobusu zo Spišskej Novej Vsi, následne ubytovanie sa, zapájanie hardvéru.
12:00-12:30 obed
13:00-13:15 Zahájenie Letnej školy sieťovania (Peter Gurský)
13:15-16:00 Monitorovanie sieťových zariadení (Štefan Porhinčák)
Správny sieťový administrátor má neustále prehľad o tom, čo sa v jeho sieti deje, či všetky zariadenia fungujú tak, ako majú. Ukážeme si rôzne spôsoby monitorovania siete a sieťových zariadení a povieme si o tom, čomu je potrebné venovať pozornosť s hodinovou, dennou alebo dlhšou preriódou. Povieme si niečo o triggeroch, ktoré vedia sami upozorniť administrátora na vážny až kritický stav siete.
16:00-17:00 Firewall (Štefan Porhinčák)
Základným ochranným prvkom každého počítača aj routra je dobrý firewall. Ukážeme si však nie len jeho ochranné funkcie, ale aj spôsoby modifikácie vybraných paketov a kedy to má zmysel.
17:00-18:30 OpenVPN – VPN lacno, rýchlo, efektívne (Peter Gurský)
Na trhu dnes existuje veľké množstvo komerčných VPN riešení s rôznymi možnosťami využitia. V posledných rokoch ale neuveriteľnou rýchlosťou rastie popularita open-source riešenia OpenVPN, ktoré svojimi vlastnosťami, konfigurovateľnosťou a rýchlosťou často predčí konkurenciu a preto je často používané v osobných, ale aj korporátnych riešeniach bezpečnosti siete. Dielňa bude rozdelená na dve časti. Prvá časť bude patriť teórii o fungovaní VPN, myšlienkach a požiadavkách, ako aj radách, ako o VPN rozmýšlať a nestratiť sa v tom. Druhá čast bude praktická, kde si ukážeme nastavenie jednoduchého OpenVPN servera, vrátane generovania certifikátov a základnej konfigurácie. Skúsime sa tiež napojiť cez VPN do univerzitnej siete.
18:30-19:00 večera
po 19:00 – inštalácia hier (preferované sú sieťové), kto čo donesie- alternatívne opekačka či iný voľný program

Utorok, 4.7.2017

8:00 raňajky
8:30-12:00 VLAN a routing (Pavol Sokol)
Spojová vrstva predstavuje z pohľadu lokálnej počítačovej siete nosnú vrstvu ISO OSI modelu. V rámci prednášky sa budeme venovať sieťovým switchom (prepínačom). Ukážeme si, ako sa s nimi pracuje a ako urobiť základné nastavenia. Keďže v súčasnej dobe inštalácia každého kábla stojí nejaké financie, čas a zvyšuje fyzickú zložitosť celého zapojenia, tiež si ukážeme spôsob, ako navrhovať aj pomerne zložité a bezpečné siete bez toho, aby sme sa strácali a spleti káblov. Na tento účel použijeme VLANy, s ktorými sa stretnú sieťoví administrátori v malej, či veľkej počítačovej sieti.
12:00-13:00 obed
13:00-14:00 DHCP (Štefan Porhinčák)
DHCP je štandardnou službou takmer v každej sieti. Ukážeme si jej hlavné vlastnosti a nastavenia.
14:00-16:30 Webový server Apache a skriptovací stroj PHP (Pavol Sokol)
Dvadsiateprvé storočie môžeme právom nazývať érou WEB-u, čo je obrovským prekvapením aj pre človeka Tima Berners-Leea, ktorý ako prvý prišiel s myšlienkou WEB-u, a ktorý počas pôsobenia v CERN-e navrhol, ako jazyk HTML, tak aj protokol HTTP. Tim Berners-Lee vôbec nepredpokladal takýto masívny rozmach tejto svojej technológie, no ako to môžeme hodnotiť dnes, jeho práca priniesla skutočne nesmierne výsledky. Prednáška sa bude preto zaoberať inštaláciou a konfiguráciou najrozšírenejšieho webového servera s názvom „Apache“, prostredníctvom, ktorého je možné zdieľať interaktívny obsah v počítačovej sieti vôbec. V prednáške sa budeme venovať aj skriptovaciemu stroju PHP, resp. jeho inštalácii a konfigurácii, pričom si zvlášť objasníme konfiguračné parametre, ktoré majú dopad na bezpečnosť celého webového systému.
16:30-18:30 SSL/TLS (CSIRT.SK)
Chcete vedieť ako naozaj funguje šifrovanie a certifikáty? Tak nevynechajte túto prednášku…
18:30-19:00 večera
po 19:00 voľný program

Streda, 5.7.2017

8:00 raňajky
8:30-12:30 Hardening sieťovej infraštruktúry (CSIRT.SK)
Prednastavená konfigurácia je pre amatérov a hlavne ľahko zraniteľná. Praví profíci však poznajú všakované finty, ako predchádzať známym a potenciálne aj novým útokom.
12:30-13:00 obed
13:20-19:30 Dobrovoľný výlet na Tomášovský výhľad, krátka návšteva Sp. Novej Vsi- alternatívne kvasenie pri sieťových hrách, či zábava podľa vlastného uváženia.
Doprava na výlet:
tam:
Danišovce – Spišská Nová Ves 13:20-13:35 (autobus)
Spišská Nová Ves – Spišské Tomášovce 13:56 – 14:02 (vlak)
späť:
Čingov – Spišská Nová Ves 16:35-16:45 (autobus)
zmrzlina v centre Špišskej Novej Vsi
Spišská Nová Ves – Danišovce 18:35 – 18:45 (autobus)
18:30-19:00 večera
po 19:00 voľný program

Štvrtok, 6.7.2017

8:15-8:45 raňajky
9:00-11:00 Útoky na WiFi siete (CSIRT.SK)
Aj vy máte radi verejné WiFi? Lebo aj útočníci … Ale my sa nedáme odradiť a chceme ich mať radi naďalej.
11:00-13:00 Útoky v počítačovej sieti I. (Peter Pisarčík)
Otázka bezpečnosti je skloňovaná mnohokrát v rôznorodých situáciách ľudského života. Človek uvedomujúci si svoju bytostnú integritu sa prirodzene zaujíma o skutočnosti, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom narušiť jeho prirodzený životný priestor. A z tohto záujmu samozrejme nie je možné vyňať ani kybernetickú bezpečnosť. Prednáška sa preto zameria na najčastejšie spôsoby možných sieťových útokov, pričom pojme aj oblasť exploitácie, ako na lokálnej, tak aj na vzdialenej úrovni. Pri jednotlivých typoch útokov sa pozrieme na náročnosť prevedenia, šírku získaných privilégií, ale aj na celkovú efektívnosť zvolenej techniky.
12:30-13:00 obed
13:30-15:30 Útoky v počítačovej sieti II. (Peter Pisarčík)
15:30-18:30 Sociálne siete inak (Peter Gurský)
Úletový workshop:Sú naši informatici schopní efektívne komunikovať? Exkurz do komunikačných schopností nielen informatikov. Zamyslenie sa nad efektívnymi i neúčinnými komunikačnými schopnosťami, metódami spolupráce a vedenia tímu. Aké sú možnosti motivácie? Existuje správna forma komunikácie so žiakmi či študentmi? Kedy a ako si otvoriť ústa?
18:30-19:00 večera
po 19:00 grilovačka, ohník, voľný program

Piatok, 7.7.2017

8:00 raňajky
8:30-12:30 Windows Server 2012 (Pavol Sokol)
Alternatívou pre správu sieťových služieb k linuxovým a unixovým operačným systémom je operačný systém Windows server. Na prednáške si ukážeme alternatívny spôsob prevádzky niektorých základných sieťových služieb (napr. webových a súborových služieb. Ukážeme si tiež základné postupy pri správe window servera, najmä updatovanie, kontrolovanie logov, vzdialený prístup. Súčasťou prednášky bude nastavenie základných bezpečnostných opatrení (skupinové politiky, windows firewall) a využitie virtualizačnej platformy Hyper-V.
12:30-13:30 obed (následne balíme a hajde domov)