Intro

11. ročník letnej školy sa koná 1.7.2019 – 5.7.2019 (pondelok obed – piatok obed).

 • Letnej školy sa môžu zúčastniť študenti PF UPJŠ, ktorí už absolvovali predmety Používateľské prostredia operačných systémov (POS) a Počítačová sieť Internet (PSIN), teda štandardne absolventi prvého ročníka bakalárskeho stupňa Ib, IXb alebo XIb a prvého ročníka AIb, AIbe. Kapacita je maximálne 20 študentov.
 • Vďaka podpore Slovenskej spoločnosti pre umelú inteligenciu a Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, je cena za celý pobyt a plnú penziu iba 20 Eur (iba v prípade účasti na celej Letnej škole). Poplatok sa hradí v hotovosti na mieste konania priamo správcovi penziónu.
 • V registrácii sú uprednostňovaní v poradí:
  1. študenti druhého a vyššieho ročníka, čo idú prvýkrát
  2. študenti prvého ročníka, čo idú prvýkrát
  3. študenti, ktorí sa už letnej školy zúčastnili
  4. v rámci každej kategórie tí, ktorí sa prihlásili skôr